Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > Spolek přátel Střední školy živnostenské Sokolov

Spolek přátel Střední školy živnostenské Sokolov

Spolek přátel Střední školy živnostenské Sokolov,
Žákovská 716, Sokolov 356 01

Vážení rodiče, vážení přátelé,

při naší škole byl zřízen „Spolek přátel střední školy živnostenské Sokolov“ (dále jen spolek), jehož cílem je sdružovat lidi, kteří mají zájem na zvyšování kvality vyučovacího procesu v naší škole a na jejím materiálně technickém vybavení. Spolek vykonává nesmírně záslužnou práci, neboť po boku školy plánuje, pořádá a financuje mnoho aktivit, na které by škola neměla, nebo ani nemohla mít prostředky. Tím by byli žáci či absolventi o mnohé ochuzeni.

Jaké jsou činnosti spolku?

Hlavním cílem spolku je pomáhat organizovat aktivity svých členů, být tedy platformou pro jejich seberealizaci. Druhým, neméně důležitým, úkolem je těsná spolupráce se školou na jejích aktivitách jdoucích nad rámec vyučování. Výčtem bychom tedy mohli jmenovat:

  • Organizace besed, přednášek, soutěží, kulturních a sportovních akcí;
  • Poskytování příspěvků na ceny, dopravu a startovné v soutěžích studentů;
  • Poskytování finančních příspěvků žákům na exkurze;
  • Podpora zájmové činnosti studentů;
  • Technické vybavení teoretické a praktické výuky;
  • Nákup knih do školních knihoven;
  • Příspěvek na rozvoj partnerství se školami v Německu;
  • Nákup květin a věcných darů pro vycházející žáky;
  • Zajištění výukového materiálu pro denní a dálkové studium.

Struktura, organizační řád a cíle spolku jsou formulovány ve stanovách, schválených Ministerstvem vnitra České republiky. O činnosti spolku se můžete více dozvědět ze zprávy o činnosti za uplynulý rok a také ze zprávy o hospodaření nebo ze zápisů z jednání výroční členské schůze.

Vážení, staňte se členy Spolku přátel Střední školy živnostenské Sokolov.

Členský příspěvek na kalendářní rok pro žáky činí 200 Kč.

Dokumenty