Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88, Dvory,
360 06 Karlovy Vary

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování a ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Střední škola
 • Školní jídelna
 • Domov mládeže

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
  Žákovská 716,
  356 01 Sokolov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
  Žákovská 716,
  356 01 Sokolov

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po - Pá 07:00 - 15:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 352 622 765

  4.5 Adresa internetové stránky

  zivnostenska-sokolov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
  Žákovská 716,
  356 01 Sokolov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  skola@zivnostenska-sokolov.cz

 • 4.8 Datová schránka

  u3fk84r

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 35-7899450297/0100

6. IČO

75059151

7. DIČ

CZ75059151 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@zivnostenska-sokolov.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): u3fk84r

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská 716,356 01 Sokolov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Střední školou živnostenská Sokolov poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly informace požadovány.