Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče

Pro uchazeče

Stipendijní řád

Stipendijní řád upravuje poskytování prospěchových stipendií žákům, kteří se vzdělávají ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace (dále jen „škola“) v denní formě studia v oborech vzdělání dle tabulek č. 1 - 4 v Příloze č. 1 tohoto stipendijního řádu, a to za podmínek dále uvedených. Stipendijní řád je vydáván v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se školním řádem Střední školy živnostenské Sokolov.

Stipendijní řád (pdf)

Stipendijní řád - příloha č. 1 (pdf)

Stipendijní řád - příloha č. 2 Žádost o přiznání stipendia (pdf)