Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > Další vzdělávání

Další vzdělávání

UNIV 2

Univ_small.png   Investice

Škola je zapojena do projektu UNIV 2 - KRAJE.
Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací naleznete na webu NUOV.

UNIV2 - Práce v ubytovacím zařízení (65-014-E)

UNIV2 - Finanční gramotnost a právní minimum

Investice

Projekt UNIV 2 KRAJE
Proměna škol v centra celoživotního učení

Na SŠŽ Sokolov bylo dokončeno pilotní ověřování programu Finanční gramotnost a právní minimum, který navštěvovalo celkem 9 účastníků. Kurz se skládal ze 4 modulů, výuka probíhala dle harmonogramu 3 krát, ve druhé části 2 krát týdně. K výuce byla využívána moderní učebna, vybavená PC, lektoři využívali interaktivní tabuli a datový projektor. Příležitost navštěvovat pilotní ověřování kurzu využili zejména zaměstnanci i klienti Azylového domu v Sokolově.

Atraktivitu programu zvyšovalo i to, že se neplatilo žádné kurzovné. Věkové složení i úroveň dosavadních znalostí v oblasti finanční gramotnosti byla velmi rozdílná a byla dána i dosaženým stupněm vzdělání frekventantů kurzu. Prvotní ostych pracovat s interaktivní tabulí postupně všichni překonali.

Lektoři vhodně volili efektivní metody výuky, kdy se všichni zapojovali do praktického vyzkoušení si lektorem předvedených činností a pak následovalo společné shrnutí získaných dovedností, které výuka přinesla. Ve skupině panovala spíše veselá a humorná nálada. I naprostí začátečníci si rozšířili své obzory v oblasti finanční gramotnosti a ve výsledku zvládli popsat způsoby zacházení s penězi a s majetkem, základní rizika v hospodaření s penězi, orientovat se v daňovém systému, vyhledat nejpoužívanější smlouvy v obchodním, v pracovním a v občanském zákoníku. Dále rozlišit různé typy úvěrů (bankovních i nebankovních) a pracovat s informačními rejstříky.

Docházka frekventantů na kurz byla velmi pravidelná. Všichni nakonec ukončili kurz úspěšně a zvládli závěrečné testy. Odměnou jim byl certifikát o absolvovaném vzdělávání.

UNIV2 - Internet a informační média, digitální fotografie

Investice

Na naší škole proběhlo v únoru a březnu 2013 školení v práci s programem Zoner.

Školení bylo zaměřeno tak, aby absolvent uměl upravit obrázky v programu Zoner a mohl je použít k výuce, k sestavení prezentací, k propagaci. Obrázky pořízené ze skeneru (např. z novin, časopisů, knih), nebo fotografie z vlastního fotoaparátu, je možno kvalitně upravit (oprava různých vad a nedostatků při expozici) a případně je použít pro další úpravy, například k vyvolání ve fotolabu v určitém formátu, k vytváření koláží, triků a efektů, pro internetové stránky nebo vytváření prezentací v PowerPointu, použitelných ve výuce různých předmětů.

Seminář byl určen pro zájemce učitelů středních škol všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů a učitelů odborného výcviku, kteří mají základní znalosti práce s počítačem a chtěli se zdokonalit v upravování fotografií v bitmapovém editoru Zoner.

Maximální počet účastníků byl stanoven na 10, výuka proběhla celkem v 15 hodinách. Seminář se konal v budově odloučeného pracoviště Střední školy živnostenské Sokolov, Komenského 1260, v odborné učebně pro obor aranžér. V této učebně máme celkem 15 pracovišť PC, Smart tabuli s dataprojektorem. Každý z účastníků pracoval na svém PC. Počítačové stanice jsou vybaveny programy Windows 7, MS Office 2007, Zoner Photo Studio, internetový prohlížeč IE 9.

Seminář byl ukončen závěrečnou zkouškou, která se konala formou praktické činnosti u PC v rozsahu jedné vyučovací hodiny.

Účastník zpracoval předloženou fotografii v programu Zoner a uložil ji v různém rozlišení a různých formátech, pro různé použití. Hodnocena byla správnost úpravy, hlavně kompozice snímku při ořezu, správnost barevného podání, světel a stínů. Každý úspěšný účastník obdržel Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Zdá se, že celá akce byla úspěšná a měla příznivý ohlas u všech účastníků. Doufejme, že se učitelé naučí program pravidelně používat při přípravách svých vyučovacích hodin.

Obsah výukových lekcí

1. Seznámení s pojmem bitmapa, bitmapový editor

 • Ukázky
 • Popis, příklady

2. Seznámení s programem Zoner

 • Ovládací prvky a panely
 • Knihovny, třídění fotografií

3. Možnosti úpravy rozlišení podle zamýšleného použití

 • K tisku
 • Na web
 • K prezentaci

4. Úvodní úpravy

 • Ořez (poměr stran, přesná velikost, tvůrčí)
 • Perspektiva, oprava svislic a horizontu

5. Další, pokročilejší, úpravy

 • Nástroj Úrovně, Křivky
 • Úpravy barev, vyvážení barev
 • Doostření
 • Možnosti formátu RAW

6. Dokončení upravovaných obrázků

 • Způsoby uložení do formátu JPG, GIF, PNG …
 • Pojmenování obrázků a jejich zařazení do alb

UNIV 2 - Angličtina v obchodním styku

Univ_small.png

V rámci projektu UNIV2 kraje probíhá na naší škole pilotní ověřování programu dalšího vzdělávání  Základy anglického jazyka.

Tento kurz obsahuje celkem 5 samostatných  modulů s celkovou hodinovou dotací 100 hodin a po jejich absolvování by měl účastník kurzu ovládat základní komunikaci s hosty, zákazníky, klienty. Dokáže napsat jednoduchý strukturovaný životopis v anglickém jazyce, žádost o pracovní místo, odpověď na inzerované volné místo, objednávku zboží, surovin a materiálu. Zároveň bude ovládat jednoduché konverzační fráze, které souvisejí s běžnými životními i pracovními situacemi.

UNIV2 - Finanční gramotnost

Investice.jpg  Univ_small.png

Článek - Finanční gramotnost - pilotní ověření (pdf)


UNIV 3

Univ3   Investice.jpg

Kurz Cukrář v restauračním provozu

Pilotní ověřování programu Cukrář v restauračním provozu navštěvovalo v době 25.8.-20.10.2014 celkem 10 účastníků. Výuka probíhala dle časového harmonogramu v odpoledních hodinách, na pracovišti odborného výcviku oboru cukrář. Účastníkům byla k dispozici také učebna pro teoretickou výuku, byl jim připraven studijní materiál, který si po ukončení kurzu mohli ponechat. Odborné pracoviště je plně vybaveno a umožnilo seznámit se se standardním cukrářským provozem. Výuku zajišťovali 4 lektoři, učitelé odborného výcviku cukrář, kteří se v jednotlivých modulech střídali.

Závěrečná zkouška proběhla dne 20. 10. 2014. Zadání jednoho výrobku si účastníci losovali, druhou částí zkoušky byla příprava vlastní originální receptury. Součástí zkoušky byla také písemná část, zaměřená na zvládnutí normování a vyplnění provozní evidence.

Hodnotilé během přípravy kladli účastníkům doplňující otázky. Všem účastníkům se podařilo zkoušku zvládnout, takže mohla ředitelka školy Mgr. Ilona Medunová předat všech deset osvědčení o úspěšném zvládnutí programu.

Kurz Cukrář v restauračním provozu  Kurz Cukrář v restauračním provozu

Kurz Dělník výroby bednění

Pilotní ověřování programu Dělník výroby bednění navštěvovalo v době 15.1.- 25. 3.2015 celkem 8 účastníků. Výuka probíhala dle časového harmonogramu v odpoledních hodinách, na pracovišti odborného výcviku oboru truhlář. Účastníkům byla k dispozici také učebna pro teoretickou výuku, byl jim připraven studijní materiál, který si po ukončení kurzu mohli ponechat. Výuku zajišťovali 2 lektoři, učitelé odborného výcviku truhlář, kteří se v jednotlivých modulech střídali. Účastníci si osvojili např. výrobu bednění sloupu, základového pásu, schodišťové bednění apod. Pro většinu z nich představovalo navštěvování kurzu poměrně velkou zátěž, protože výuka probíhala i 3xtýdně, po jejich pracovní době.

Závěrečná zkouška proběhla dne 25. 3. 2015. Součástí zkoušky byla také písemná část, v praktické části zkoušky pracovali účastníci ve dvojicích.

Všem účastníkům se podařilo zkoušku zvládnout, osvědčení o zvládnutí kurzu jim předali ještě týž večer zástupci projektového vedení programu UNIV3.

Kurz Dělník výroby bednění   Kurz Dělník výroby bednění

Kurz Vizážistka

Pilotní ověřování programu Vizížistla navštěvoval v době 15.1.- 16. 3.2015 zatím rekordní počet 12 účastníků. Výuka probíhala dle časového harmonogramu v odpoledních hodinách, na pracovišti odborného výcviku oboru kosmetička. Účastníkům byla k dispozici také učebna pro teoretickou výuku, byl jim připraven studijní materiál, který si po ukončení kurzu mohli ponechat. Výuku zajišťovaly 2 lektorky, učitelky odborného výcviku, které se v jednotlivých modulech střídali. Pro účastnice byly připraveny velmi zajímavé moduly - např. večerní líčení, líčení na fotografii, aplikace umělých řas apod.

Závěrečná zkouška proběhla dne 16. 3. 2015. Součástí zkoušky byla také písemná část. Na praktickou část zkoušky si přivedly účastnice své modelky, na dovednosti prezentovaly. Pro modelky byla spolupráce poměrně náročná, protože museli vydržet cca 5 hodin nepřetržitého líčení a odličování. Za to jim patří velký dík.

Všem účastníkům se podařilo zkoušku zvládnout, osvědčení o zvládnutí kurzu jim předala ještě týž večer ředitelka školy Mgr. Ilona Medunová.

Kurz Vizážistka   Kurz Vizážistka

Rekvalifikační kurz – DĚLNÍK VÝROBY DROBNÝCH DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ 33-034-E

Univ3.png

V rámci projektu UNIV 3 zpracovala naše škola rekvalifikační program v rámci NSK - DĚLNÍK VÝROBY DROBNÝCH DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ 33-034-E a tento 200 hodinový program i ověřuje. Do pilotáže se přihlásilo deset zájemců, z nich i jedna žena. Kurz probíhá v truhlářských dílnách v Kynšperku nad Ohří a bude ukončen dne 2.6.2014 závěrečnou zkouškou před autorizovanou osobou, při níž účastníci předvedou nabyté znalosti, ale hlavně nové dovednosti při výrobě drobných výrobků. Absolventi obdrží osvědčení, které jim jistě pomůže v jejich profesním životě.

Kurz „Výroba restauračních moučníků“ úspěšně ukončen

Univ3.pngKurz „Výroba restauračních moučníků“ úspěšně ukončen

Od 5. 3. do 28. 4. probíhala na pracovišti odborného výcviku oboru cukrář výuka v programu Výroba restauračních moučníků, která je financována v rámci projektu UNIV 3. Výstupem kurzu je osvědčení o dílčí kvalifikaci v oboru cukrář. Každý týden se zde devět účastníků kurzu, pod vedením odborných pracovníků naší školy, učilo připravovat různé restaurační moučníky. Výuka kromě teoretické přípravy zahrnovala technologické postupy přípravy těsta, jeho tvarování, tepelné úpravy, až po přípravu náplní a krémů, až po konečné dohotovení a aranžování moučníku.

Účastníci v kurzu strávili celkem 100 hodin, během kterých se z nich stala dobrá parta, která si úsměv na tváři i dobrou náladu udržela i během náročné, šestihodinové, závěrečné zkoušky. Každý z účastníků si při ní vylosoval jedno ze čtyř zadání, které obsahovalo tři různé restaurační moučníky. Zadání byla sestavena tak, aby receptury ověřily schopnost přípravy jak pečeného, tak i vařeného a smaženého moučníku a jeho aranžování. Na regulérní průběh zkoušky dohlíželi dva nezávislí komisaři, jmenovaní garantem programu UNIV 3 (jeden za Národní ústav vzdělávání, druhý, prezident svazu pekařů a cukrářů, zastupoval svaz zaměstnavatelů).

Všech devět účastníků při zkoušce obstálo, a my gratulujeme jim, i jejich lektorům, a děkujeme za velký kus, dobře odvedené práce. Účastníkům dále přejeme, aby jim nová osvědčení byla ku prospěchu v rámci jejich pracovního uplatnění.

Kurz „Výroba restauračních moučníků“ úspěšně ukončenKurz „Výroba restauračních moučníků“ úspěšně ukončenKurz „Výroba restauračních moučníků“ úspěšně ukončenKurz „Výroba restauračních moučníků“ úspěšně ukončenKurz „Výroba restauračních moučníků“ úspěšně ukončen

UNIV3 - Výroba restauračních moučníků

Univ3.png

UNIV3 - Výroba restauračních moučníků Od 5.3. probíhá na odborném pracovišti oboru cukrář kurz "Výroba restauračních moučníků". Jedná se o dílčí kvalifikaci, výstupem je osvědčení o této profesní kvalifikaci. Kurz je pro účastníky zdarma, díky tomu, že probíhá v režimu projektu UNIV 3. V kurzu si rozšiřuje svou kvalifikaci devět účastníků o teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Nahlédněte do fotogalerie na snímky výuky a prvních povedených moučníků.

Přejeme všem účastníkům, aby se jim v kurzu líbilo a samozřejmě také aby úspěšně zvládli závěrečné zkoušky.

UNIV3 - Výroba restauračních moučníků UNIV3 - Výroba restauračních moučníků UNIV3 - Výroba restauračních moučníků UNIV3 - Výroba restauračních moučníků UNIV3 - Výroba restauračních moučníků