Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a zákonné zástupce > Školní poradenské pracoviště > Školní sociální pedagog

 Školní sociální pedagog

logosoc_ped.png

 

Školní sociální pedagog                    Bc. Petra De Luca                 

 

Školní budova nábřeží Petra Bezruče

V rámci projektu Podpora rovných příležitostí byla zřízena ve škole pozice školního sociálního pedagoga.

Hlavní náplní práce školního sociálního pedagoga při podpoře vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním mohou být následující činnosti:

 • a) identifikace žáků se sociálním znevýhodněním a jejich monitoring;
 • b) podpora školní docházky a studijní motivace žáků;
 • c) podpora žáků při adaptaci na školní prostředí a při sociálním začlenění, u žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka podpora rozvoje jejich jazykových kompetencí;
 • d) podpora žáků při přípravě na výuku a při jejich zapojení do volnočasových aktivit organizovaných školou;
 • e) pomoc se zajištěním pomůcek pro žáky;
 • f) práce s třídním kolektivem (podpora dobrého klimatu školy/třídy, aktivity zaměřené na primární a sekundární prevenci ve spolupráci se školním metodikem prevence, sociální rozvoj žáků);
 • g) facilitace spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci žáků, organizace vzdělávacích aktivit pro rodiče žáků a aktivní zapojení do procesů pedagogizace rodinného prostředí;
 • h) koordinace aktivit v oblasti kariérového poradenství, spolupráce se SŠ v regionu;
 • i) koordinace programů zaměřených na bezplatné školní stravování žáků;
 • j) facilitace spolupráce mezi školou a OSPOD / NNO / zařízeními sociálních služeb, účast na případových konferencí;
 • k) koordinace s dalšími relevantními místními aktéry (Agentura pro sociální začleňování, Úřad práce, soukromé subjekty);
 • l) další práce související s výše uvedenými činnostmi.

 

Konzultační hodiny:

Školní budova nábřeží Petra Bezruče

Pondělí: 7:00 – 13:00

Kontakt:

e mail: Deluca@zivnostenska-sokolov.cz

tel.: 720 828 840