Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > Podatelna

Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů

 • Střední škola živnostenská Sokolov, p. o.
  Žákovská 716, P. O. BOX 66, 356 01 Sokolov

Adresa podatelny

 • nábř. Petra Bezruče 2291, 356 01 Sokolov

Na výše uvedených pracovištích jsou přijímány osobní, poštovní listovní i digitální podání. Pro urychlení zpracování doručených dokumentů uvádějte již přidělené číslo jednací (č. j.) nebo vyřizující pracoviště či středisko školy, pokud jsou vám známy.

Kontakt

 • Provozní doba podatelny: pondělí – pátek 7:00 – 14:00
 • Provozní přestávka: 12:00 - 12:30
 • Elektronická adresa podatelny: knizova@zivnostenska-sokolov.cz
 • Identifikátor datové schránky: u3fk84r

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči

Přístupným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB Flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při podání.

Přehled přijímaných formátů datových zpráv

 • Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty: PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A ISO 19005, TXT, RTF, DOC verze 6.0 a vyšší, DOCX verze 6.0 a vyšší, ZFO,
 • Statické obrazové dokumenty ve formátu PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF,
 • Dynamické obrazové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, GIF,
 • Zvukové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, WAV, PCM,
 • Databáze ve formátu XML a DTD.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou přílohami.

Důsledky neúplného nebo poškozeného podání dokumentu

V případě, že doručený dokument je neúplný, nečitelný či poškozený a je možné určit odesílatele dokumentu i jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro jeho odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo zjistit odesílatele či jeho kontaktní údaje, poškozený dokument se dále nezpracovává a považuje se za nedoručený.

Bezpečnost informačního systému právnické osoby v roli OVM

Pokud příjemce zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy obsahuje škodlivý kód způsobilý přivodit škodu na informačním systému, je neúplný, nečitelný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není v datovém formátu, ve kterém podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě, nebude podatelnou přijat a o skutečnosti bude podavatel vyrozuměn, jen pokud to bude možné.