Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > Projekty > Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském krajiEU a MŠMT

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823Aktivity:

Aktivity

  • Podpora polytechnického vzdělávání – KA Truhlářský kroužek pro žáky ze ZŠ
  • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání – Víkendové akce pro žáky
  • Rozvoj škol jako center profesního vzdělávání:
  1. Základní baristický kurz Barista JUNIOR pro žáky i učitele stravovacích oborů naší školy pod vedením mistra baristů
  2. Kurzy pro veřejnost: Kurz pečení medových perníků

Šablony

  • Doučování žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem 4x
  • Personální podpora – Školní kariérový poradce 20 x

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčí aktivity škol. Důraz je kladen na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou spolupráce mezi základními školami a střední školou v regionu s vazbou na zaměstnavatele. S cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání výzva podpoří i aktivity vedoucí k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií