Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > Projekty > Erasmus +

Erasmus +EU a MŠMT

  • Název školy (žadatele) - Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
  • Název projektu - Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti
  • Název partnera (je-li relevantní) - Erasmus Krakow/PL
  • Celkové výdaje projektu - 52.780 €
  • Předpokládané období realizace - podzim 2022  -  leden 2024
  • Kontaktní osoba (jméno a kontakt) - Mgr. Terezie Petrovičová, tel. +420 775 751 166

Stručný popis plánovaných aktivit projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj profesních znalostí a dovedností žáků učebních a studijních oborů. Účastí na zahraniční stáži chceme motivovat žáky k dalšímu vzdělávání a přispět k snadnějšímu startu do reálného pracovního života. Výstupem stáží bude mezinárodní certifikát Europass Mobility, který pro potenciální zaměstnavatele slouží jako potvrzení zahraniční praxe. Posledním, velmi důležitým aspektem tohoto projektu, je zapojení žáků učebních i studijních oborů, zejména ze sociálně slabých rodin, a jinak znevýhodněné žáky, kteří mají jen malou šanci hradit praxi v zahraničí sami. Pro mnohé z nich by taková cesta byla prvním dlouhodobým pobytem nejen mimo ČR, ale dokonce mimo domov. Stáž by pak pro ně byla přínosem i v posílení jejich sebedůvěry a samostatnosti.

Projekt si klade za cíl podpořit žáky oborů kuchař-číšník, práce ve stravování, kadeřník a knihovnické informační systémy a služby v získávání nových a používání již nabitých vědomostí a dovedností, které si během dosavadního studia osvojili, v reálném pracovním prostředí.  Očekáváme, že díky tomu, že v projektu budou žáci plnit pracovní úkoly spolu se zaměstnanci smluvní firmy, budou si prohlubovat jak své pracovní i odborné kompetence, tak i komunikační schopnosti a jazykové dovednosti. Naučí se samostatně řešit problémy, pohybovat se v cizím prostředí, srovnávat kultury obou zemí.  Součástí projektu jsou i stáže pedagogických pracovníků školy, zaměřené na rozvoj jazykových dovedností a rozšíření odborných znalostí. Velký důraz klademe i na přínos plánované mobility pro environmentální smýšlení žáků – viz tabulka níže 

Nástroj Pozitivní dopad zahraničních stáží na environmentální smýšlení žáků

Odpovědné hospodaření se surovinami,

odpovědný přístup k přírodním zdrojům

Důraz na vyhledávání výrobců využívající nové technologie a postupy výroby vedoucí k udržitelnosti zdrojů.
Odpad – likvidace, recyklace Třídění odpadu. Bezobalové zboží. Využití tzv. inteligentního designu – využití materiálu z udržitelných zdrojů.
Kompostování, vermikompostování Rozklad organického materiálu hmyzem venku nebo v uvnitř provozovny – pomocí žížal – nezapáchá a výsledkem je kvalitní zemina nebo zálev na rostliny.
Používání moderních technologií Úspora energií, chemických a čistících přípravků.
Udržitelné zemědělství Podpora regionálních farem, statků, ekologického zemědělství.
Výroba vlastních produktů Fermentace různých poživatin (ovoce, zelenina, plody…)
Udržitelná energetika Např. naše pracoviště nedisponují těmito technologiemi. Zahraniční hotely mohou _ např. solární panely, tepelná čerpadla.
Logistika Promyšlený zásobovací systém zabraňuje navýšení uhlíkové stopy. Cíl – promyšlené vedení podniku.
Cílená komunikace Komunikací podporovat pochopení nutnosti snížení ekologické stopy jednotlivých komodit – zboží a služeb.
Stravovací filozofie, plýtvání potravinami Potravinové banky. Finanční gramotnost. Nebo např. dopad veganství na skleníkový efekt.
FAIRTRADE  

Pro studijní obor knihovnické a informační systémy a služby by velkým očekávaným přínosem stáže měl být rozvoj kompetencí v oblasti digitálních technologií, čtenářské gramotnosti apod.

V průběhu 18 měsíců plánujeme celkem 4 stáže žáků do polského Krakowa, 2 stáže pedagogických pracovníků do Německa, dvě výuky se zahraničním odborníkem z praxe z Německa. Každé ze stáží se zúčastní 4 žáci a 1 pedagogický pracovník, jako doprovodná osoba, která bude mít možnost díky stínování zahraničního pracovníka rozšířit své profesní znalosti. Ty pak bude moci předat i žákům, kteří se stáže nezúčastní.

Při přípravě projektu jsme navázali na zkušenosti, které jsme s jinou partnerskou organizací získali v letech 2012/2013, kdy byla v projektu Leonardo da Vinci/Mobility podpořena odborná stáž žáků oboru obchodně podnikatelská činnost na Slovensku a v letech 2014/2016 byl z programu Erasmus+  podpořen projekt Mobilitou ke zvýšení prestiže odborného vzdělávání pro žáky oborů cukrář a truhlář.

Přijímající organizace

Plánované aktivity v rámci v rámci KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců:

  • A1 – mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě
  • A2 – Mobilita pracovníků
  • 2 stáže / odborné vzdělávání Německo
  • 2x výuka s odborníkem z praxe z Německa