Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > Projekty > Erasmus +

Erasmus +evropská komise.jfiffinancováno EU.png

  • Název školy (žadatele) - Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
  • Název projektu - Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti
  • Rozpočet projektu - 56.543 €
  • Předpokládané období realizace - podzim 2022  -  leden 2024
  • Kontaktní osoba (jméno a kontakt) - Mgr. Terezie Petrovičová, tel. +420 775 751 166

  Stručný popis plánovaných aktivit projektu:

  Hlavním cílem projektu je rozvoj profesních znalostí a dovedností žáků učebních a studijních oborů. Účastí na zahraniční stáži chceme motivovat žáky k dalšímu vzdělávání a přispět k snadnějšímu startu do reálného pracovního života. Výstupem stáží bude mezinárodní certifikát Europass Mobility, který pro potenciální zaměstnavatele slouží jako potvrzení zahraniční praxe. Posledním, velmi důležitým aspektem tohoto projektu, je zapojení žáků učebních i studijních oborů.

  Projekt si klade za cíl podpořit žáky oborů kuchař-číšník, práce ve stravování, kadeřník a knihovnické informační systémy a služby v získávání nových a používání již nabitých vědomostí a dovedností, které si během dosavadního studia osvojili, v reálném pracovním prostředí.  Očekáváme, že díky tomu, že v projektu budou žáci plnit pracovní úkoly spolu se zaměstnanci smluvní firmy, budou si prohlubovat jak své pracovní i odborné kompetence, tak i komunikační schopnosti a jazykové dovednosti. Naučí se samostatně řešit problémy, pohybovat se v cizím prostředí, srovnávat kultury obou zemí.  Součástí projektu jsou i stáže pedagogických pracovníků školy, zaměřené na rozvoj jazykových dovedností a rozšíření odborných znalostí. Velký důraz klademe i na přínos plánované mobility pro environmentální smýšlení žáků – viz tabulka níže 

  Nástroj

  Pozitivní dopad zahraničních stáží na environmentální smýšlení žáků

  Odpovědné hospodaření se surovinami,

  odpovědný přístup k přírodním zdrojům

  Důraz na vyhledávání výrobců využívající nové technologie a postupy výroby vedoucí k udržitelnosti zdrojů.

  Odpad – likvidace, recyklace

  Třídění odpadu. Bezobalové zboží. Využití tzv. inteligentního designu – využití materiálu z udržitelných zdrojů.

   

   

  Používání moderních technologií

  Úspora energií, chemických a čistících přípravků.

  Udržitelné zemědělství

  Podpora regionálních farem, statků, ekologického zemědělství.

  Výroba vlastních produktů

  Fermentace různých poživatin (ovoce, zelenina, plody…)

  Udržitelná energetika

  Např. naše pracoviště nedisponují těmito technologiemi. Zahraniční hotely mohou _ např. solární panely, tepelná čerpadla.

  Logistika

  Promyšlený zásobovací systém zabraňuje navýšení uhlíkové stopy. Cíl – promyšlené vedení podniku.

  Cílená komunikace

  Komunikací podporovat pochopení nutnosti snížení ekologické stopy jednotlivých komodit – zboží a služeb.

  Stravovací filozofie, plýtvání potravinami

  Potravinové banky. Finanční gramotnost. Nebo např. dopad veganství na skleníkový efekt.

   

   

  Pro studijní obor knihovnické a informační systémy a služby by velkým očekávaným přínosem stáže měl být rozvoj kompetencí v oblasti digitálních technologií, čtenářské gramotnosti apod.

  V průběhu 18 měsíců plánujeme celkem 4 stáže žáků do polského Krakowa, výukový pobyt pedagogického pracovníka v Německu, dvě výuky se zahraničním odborníkem z praxe z Německa. Každé ze stáží se zúčastní 4 žáci a 1 pedagogický pracovník,  který bude mít možnost díky stínování zahraničního pracovníka rozšířit své profesní znalosti. Ty pak bude moci předat i žákům, kteří se stáže nezúčastní.

  Při přípravě projektu jsme navázali na zkušenosti, které jsme s jinou partnerskou organizací získali v letech 2012/2013, kdy byla v projektu Leonardo da Vinci/Mobility podpořena odborná stáž žáků oboru obchodně podnikatelská činnost na Slovensku a v letech 2014/2016 byl z programu Erasmus+  podpořen projekt Mobilitou ke zvýšení prestiže odborného vzdělávání pro žáky oborů cukrář a truhlář.

  Plánované aktivity v rámci v rámci KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců:

  • A1 – mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě
  • A2 – Mobilita pracovníků
  • A3 – výukový pobyt pedagogického pracovníka v Německu
  • A4 -  výuka s pozvaným odborníkem z praxe z Německa

Shrnutí projektu a projektových aktivit