Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obory > Odborná pracoviště > OP Cukrář - Pekař

OP Cukrář - Pekař • 29-54-H/01 Cukrář
 • 29-53-H/01 Pekař

Adresa

 • Sokolov, Tovární ul. 1363

Základní informace

Praktické vyučování probíhá ve dvou směnách.

Žáci I. ročníku mají praktickou výuku:

 • Od 7:00 do 13:30 a odpolední směna od 11:30 do 18:00

Žáci II. a III. ročníku mají praktickou výuku:

 • Od 7:00 do 14:30 a odpolední směna od 10:30 do 18:00

Teoretické a praktické vyučování se střídá vždy po týdnu.

Výuka je založena na aplikaci vědomostí získaných v teoretickém vyučování odborných předmětů. Důležitá je návaznost s předměty suroviny, stroje a zařízení, odborné kreslení, technologie a ekonomika. Žáci musí na odborný výcvik docházet řádně upraveni a v odpovídajícím pracovním oblečení.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Podmínkou při nástupu do prvního ročníku je předložení platného zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. Při výběru učebního oboru cukrář nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

  • Prognosticky závažnými onemocněními horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
  • Prognosticky závažnými chronickými nemocemi kůže, zejména horních končetin, dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických
  • Prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů, týká se praktické výuky prací s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením a dále předpokladu, že uvedené práce nelze při výkonu povolání vyloučit.

Cíl odborného výcviku

Cílem předmětu odborný výcvik je propojení odborných vědomostí a praktických dovedností směřujících ke schopnosti vykonávat konkrétní samostatnou nebo týmovou práci ve všech oblastech cukrářské výroby při dodržování kvality cukrářských výrobků včetně polotovarů. Úkolem odborného výcviku je prohloubit a upevnit odborné vědomosti žáků získané v ostatních vyučovacích předmětech. Žáci se učí tyto vědomosti aplikovat při praktické činnosti a osvojovat si odborné dovednosti a návyky potřebné k vykonávání profesionálních činností v cukrářském provozu. Cílem předmětu je vytvářet u žáka kladný vztah k cukrařině, naučit ho správnému zacházení a hospodaření se surovinami a dodržování hygienických zásad v potravinářství. Předmět rozvíjí smysl žáka pro odpovědnost, přesnost, důslednost a pracovní kázeň.