user_mobilelogo
Příjem zakázek aranžérských služeb: Na objednávku vytvoříme:  
 Vedoucí učitel odborného výcviku: Argmannová Hana
 Mobil: +420 775 700 835
 E-mail: argmannova@zivnostenska-sokolov.cz
 Schůzku je možné po předchozí domluvě na pracovišti odborného výcviku
 Sokolov, Tovární ul. 1363
 - aranžování výkladní skříně
 - potisky triček
 - reklamní polepy aut
 - vývěsní štíty
 - reklamní tabule
 - reklamní letáčky