user_mobilelogo

zahraniční stážisté na Střední škole živnostenské Sokolov 11. 10. – 18. 10. 2015

Naše škola se zapojila do projektu EDISON organizovaného neziskovou studentskou organizací AIESEC. Co to znamená?

Projekt EDISON je vzdělávací projekt, který je zaměřen na prolamování mezikulturních a jazykových bariér.

Po celý říjnový týden na naší škole působila skupina osmi zahraničních stážistů z těchto zemí: Mexiko, Řecko, Indie, Jordánsko, Arménie, Írán, Gruzie a Rumunsko. Jedná se o vysokoškolské studenty nejrůznějších oborů (od komunikace a veřejných vztahů, přes právo, filologii, informační technologie a architekturu až po životní prostředí).

Stážisté představili žákům studijních i učebních oborů naší školy formou prezentace svou zemi a kulturu, diskutovali se studenty, hráli interaktivní hry atd. Tímto se snažili představit sociální, ekonomickou, politickou a kulturní situaci své země. Žáci měli možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a tak více uvažovat, zda se jim dané podmínky líbí, nebo zda by je chtěli do budoucna změnit. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce.

Ubytování stážistů bylo zajištěno na domově mládeže SSŽ. Stážisté byli seznámeni s prostředím, historií a chodem školy Sokolov a zároveň byl pro studenty připraven bohatý program na celý týden. V dopoledních blocích měli možnost představit svoji kulturu a zemi, a zároveň získali od studentů a učitelů informace o naší zemi, školství, kultuře a regionálních specifikách atd. V odpoledním programu se stážisté zúčastnili prohlídky města Sokolova s kulturně historickým výkladem, v doprovodu vyučujících anglického jazyka. Také velmi ocenili výlet do Karových Varů, prohlídku kolonád a ochutnávku místních pramenů. Předposlední den jejich pobytu proběhl v příjemném prostředí v jedné ze sokolovských hospod rozlučkový večer, kterého se zúčastnili i někteří studenti, učitelé a vedení školy. Všichni tak měli možnost více se poznat mimo prostředí školy a pohovořit v anglickém jazyce. Na páteční dopoledne si stážisté připravili tzv. „ global village“, což jednoduše znamená, že pomocí různých atributů, suvenýrů, specialit, nápojů a fotografií ještě více zasvětili všechny přítomné do koloritu dané země, a tím ji studentům přiblížili a učinili tak hmatatelnější. Žáci školy měli jedinečnou příležitost procvičit si anglický jazyk a podebatovat si se stážisty jak jednotlivě, tak i ve skupinách. V rámci programu posledního dne, předali studenti stážistům plakáty, které vyrobili v hodinách anglického jazyka, jako projev jejich přátelství a náklonnosti. Jednotlivé prezentace, které probíhaly v rámci celého týdne, ale i závěrečný program se setkal s velkým ohlasem.

Věříme, že tato mezikulturní výměna byla obohacující, jak pro žáky školy, tak pro naše návštěvníky, kteří se vyjádřili velmi uspokojivě k průběhu a organizaci celého týdne. Doufáme, že tento projekt nebyl ojedinělý a do budoucna bude pokračovat.

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/151023-Projekt-Edison.aspx#.Vjo3dGsuTsA