user_mobilelogo

Pilotní ověřování programu Cukrář v restauračním provozu navštěvovalo v době 25.8.-20.10.2014 celkem 10 účastníků. Výuka probíhala dle časového harmonogramu v odpoledních hodinách, na pracovišti odborného výcviku oboru cukrář. Účastníkům byla k dispozici také učebna pro teoretickou výuku, byl jim připraven studijní materiál, který si po ukončení kurzu mohli ponechat. Odborné pracoviště je plně vybaveno a umožnilo seznámit se se standardním cukrářským provozem. Výuku zajišťovali 4 lektoři, učitelé odborného výcviku cukrář, kteří se v jednotlivých modulech střídali.

Závěrečná zkouška proběhla dne 20. 10. 2014. Zadání jednoho výrobku si účastníci losovali, druhou částí zkoušky byla příprava vlastní originální receptury. Součástí zkoušky byla také písemná část, zaměřená na zvládnutí normování a vyplnění provozní evidence.

Hodnotilé během přípravy kladli účastníkům doplňující otázky. Všem účastníkům se podařilo zkoušku zvládnout, takže mohla ředitelka školy Mgr. Ilona Medunová předat všech deset osvědčení o úspěšném zvládnutí programu.

P1030380

P1030626