user_mobilelogo
  • Objednávky cukrářských výrobků
  • Lochnerová Lenka
  • Telefon: 359 574 108

  • Mobil: 739 322 431

  • E-mail: lochnerova@zivnostenska-sokolov.cz
  • Telefonické objednávky přijímáme z důvodu výuky až po 11 hodině.

  • Množství přijímaných objednávek závisí na organizaci výuky a možnostech školního výukového pracoviště. Velice děkujeme za pochopení.

  • V době pečení vánočního cukroví máme omezené množství objednávek na cukrářské výrobky (dorty, zákusky).

  • Místa pro vyzvednutí objednávek zákusků

1. Tovární 1363, Sokolov (pracoviště odborného výcviku) ve všední dny od 10:30 do 13:30 hodin

2. K. H. Borovského 1267, Sokolov (školní jídelna) ve všední dny od 11:00 do 14:00 hodin

3. Školní 715, Kynšperk nad Ohří (školní jídelna) ve středu a v pátek od 9:00 do 14:00 hodin

4. Kpt. Jaroše 1843, Kraslice (školní jídelna) v pátek od 11:00 do 13:30 hodin

  • Ceník služeb

Ceník dortů 2019

Ceník zákusků 01.03. 2019

Ceník mini zákusků 1.10. 2017

Katalog cukrářských výrobků

Ceník vánočního cukroví 2019

Cílem předmětu odborný výcvik je propojení odborných vědomostí a praktických dovedností směřujících ke schopnosti vykonávat konkrétní samostatnou nebo týmovou práci ve všech oblastech cukrářské výroby při dodržování kvality cukrářských výrobků včetně polotovarů. Úkolem odborného výcviku je prohloubit a upevnit odborné vědomosti žáků získané v ostatních vyučovacích předmětech. Žáci se učí tyto vědomosti aplikovat při praktické činnosti a osvojovat si odborné dovednosti a návyky potřebné k vykonávání profesionálních činností v cukrářském provozu. Cílem předmětu je vytvářet u žáka kladný vztah k cukrařině, naučit ho správnému zacházení a hospodaření se surovinami a dodržování hygienických zásad v potravinářství. Předmět rozvíjí smysl žáka pro odpovědnost, přesnost, důslednost a pracovní kázeň.