user_mobilelogo

Pedagogická kurie:

  • · Mgr. Kamila Michtová
  • · Mgr. Lada Friedrichová

Žákovská kurie:

  • · Kateřina Korytová
  • · Jaroslava Žaloudková

Zástupce zřizovatele KÚ Karlovy Vary:

  • · Mgr. Petr Kubis
  • · Renata Oulehlová