user_mobilelogo

Fikt

Poznáváme Německo

 

Ve čtvrtek 13. října 2011 se žáci z různých studijných oborů vydali na poznávací zájezd do Bambergu. Akce se konala v rámci projektu „Investice do rozvoje vzdělávání“. Zúčastnilo se celkem 48 žáků.

 

Bamberg je bavorské  město v oblasti Oberfranken. Má cca 200 000 obyvatel. Je to historické město s historii delší než 1 000 let a od roku 1993 je nositelem statutu město světového kulturního dědictví UNESCO. Je to též hospodářské centrum a universitní město.

 

Žáci se seznámili s historií tohoto města, navštívili jeho starobylou část, viděli unikátní památky od známých umělců a stavitelů, např. Starou Radnici, historické stavby na břehu řeky Regnitz nebo překrásný chrám, který připomíná dobu, kdy město bylo sídlem císařského dvora.

 

Ti, kteří byli dospělí, měli možnost ochutnat specialitu – Rauchbier – uzené černé pivo, které se vaří přímo v Bambergu a prodává se snad ve všech restauracích a hospůdkách po celém městě.

 

Zájezd byl pokažen nekázní jedné žákyně, která se nedostavila k odjezdu autobusu, čímž jsme nemohli uskutečnit prohlídku kláštera nedaleko Bamberga.

 

Přes tuto nepříjemnost se zájezd vydařil a i sluníčko se na nás usmálo a bylo velmi příjemně.

 

Žáci, kteří se ve škole učí německý jazyk, tak poznali další část země našeho souseda – bavorské město Bamberg. Věříme, že jim i tento poznávací zájezd pomůže, hlavně při maturitní zkoušce, lépe pohovořit o Německu.

 

 

 

Ing. Stanislava Dietzová

 

{morfeo 195}