user_mobilelogo

Fikt

V úterý 14. 6. 2011 se uskutečnil poznávací zájezd do Regensburgu (Řezna). Zájezdu se zúčastnili žáci ze třídy 1. OPČ, 2. OPČ, 1. KIS, 3. KIS a 3. KOS pod vedením Mgr. Marcely Vokr Dietz, která celý zájezd připravila a žáky provázela a informovala o jednotlivých pamětihodnostech tohoto bavorského města.

Navštívili jsme Kamenný most (Steinerne Brücke), který byl postaven v letech 1135 – 1146 a stal se vzorem pro stavbu dalších mostů i v jiných evropských zemích.

Dále jsme navštívili Dom St. Petera, který je dominantou města a Alte Kapelle, tj. hradní kaple z 12. století. Na závěr jsme se prošli zámeckým parkem a prohlédli si zvenčí zámek sv. Emmerama (Thurn und Taxis Schloß).

Během pobytu v Regensburgu jsme nezapomněli navštívit i zdejší obchodní centrum a utratit nějaká eura.

Poslední akcí byla okružní projížďka městem naším autobusem.

Akce byla financována z projektu „Investice do rozvoje vzdělávání“. Zájezd pomůže žákům v předmětu německý jazyk lépe se orientovat v učivu o Německu.

Zájezd se nám líbil, počasí se vydařilo, nálada byla výborná.

Všichni se již těšíme na další podobné akce.

„Účastníci zájezdu“