user_mobilelogo

od 2013 je Dlohodobý záměr rozvoje školy uveden v dokumentu Strategické cíle školy