user_mobilelogo

Univ3

V rámci projektu UNIV 3 zpracovala naše škola rekvalifikační program v rámci NSK - DĚLNÍK VÝROBY DROBNÝCH DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ 33-034-E a tento 200 hodinový program i ověřuje. Do pilotáže se přihlásilo deset zájemců, z nich i jedna žena. Kurz probíhá v truhlářských dílnách v Kynšperku nad Ohří a bude ukončen dne 2.6.2014 závěrečnou zkouškou před autorizovanou osobou, při níž účastníci předvedou nabyté znalosti, ale hlavně nové dovednosti při výrobě drobných výrobků. Absolventi obdrží osvědčení, které jim jistě pomůže v jejich profesním životě.

Video