user_mobilelogo

rok 2011

V letošním roce jsme díky dotaci města Sokolova ve výši 63 000 korun zmodernizovali informační technologie v naší škole. Nakoupili jsme nový server a rozšířili operační paměti celkem 40 počítačů v učebnách ICT. Dále jsme zakoupili nový počítač k interaktivní tabuli.
Tato akce umožnila zefektivnit práci a umožnila používání modernějšího softwaru, a proto žáci nyní mohou být lépe připravováni pro svůj budoucí profesní život.

Městu Sokolov děkujeme za příspěvek, bez kterého bychom nebyli schopni celou akci realizovat.

logo Sokolov