user_mobilelogo

rok 2010

V období letních prázdnin jsme realizovali akci: „Modernizace informační a komunikační technologie“. V rámci této akce jsme modernizovali učebnu výpočetní techniky v Kynšperku nad Ohří, která byla vybavena 15 novými LCD monitory. Dále jsme vyměnili dva učitelské počítače v učebnách ICT v Sokolově v Žákovské ulici a rozšířili počítačovou síť do kabinetů v budově v Komenského ulici. Tato modernizace nám umožnila zkvalitnit výuku informačních a komunikačních technologií a umožnila učitelům lépe se připravovat na výuku.

Tato akce byla realizována za finanční podpory města Sokolova.