user_mobilelogo
absolventi
dum
moodle
 
 
 
 
Clanek SSZ
 
Dekujeme 
 
oceneni
 
stredni roku1
 
stredni roku 19
Login 
thumbnail image001thumbnail image002
 Financováno z prostředků Karlovarského kraje
Některé z prvních ročníků naší školy dostaly šanci účastnit se seznamovacích pobytů, které jsou velmi vhodným nástrojem ke zpříjemnění začátku studia na střední škole. Tyto výjezdy slouží k tomu, aby se kolektiv nové třídy rychle sžil, proběhly v něm zdravé mechanismy poznávání se, nastavení hodnot a společného směřování třídy. Třída, ve které proběhl takovýto výjezd, obvykle dobře funguje, učební výsledky žáků jsou lepší a žáci se v ní cítí spokojeněji.
Účastnily se třídy 1. KIS-KOS, 1. K- TR a 1. CU-PEK. Ubytování a stravování umožnila Ubytovna (bývalý DM) Kraslice.
Lektorkami byly Mgr. Hana Taušnerová, Mgr. Kamila Michtová (obě výchovné poradkyně), metodička prevence rizikového chování Ing. Alexandra Jarošová. Jako třídní učitelky jely Mgr. Monika Vebrová, Mgr. Zdeněk Šporek a Mgr. Nikol Bartušková.
Program byl zaměřen na seznámení – hry se jmény a jejich zapamatováním, anonymní dotazníky o spolužácích, jejichž autora ostatní hádají. Žáci kreslili svoje symboly, dokreslovali panáčka, zkoušeli odhad na první pohled. Na počátku druhého dne každý z nich shrnul svoje hodnocení předchozího dne a svoji aktuální náladu. Program začínal vždy rozehřívací hrou, následovaly další aktivity, které měly posílit soudržnost nově vznikajícího kolektivu, nastavit zdravé vztahy a sblížit spolužáky společným intenzivním prožitkem.
Sportovní aktivity zastupovala procházka k rotavským varhanám, zajímavému přírodnímu úkazu zvláštního zvětrávání skal. S dalšími třídami jsme chodili po okolí Kraslic.
Večerní aktivity: hráli jsme hru na tajemnou tichou poštu, Co si s sebou vezmu na chatu, hádání známé osobnosti, hru Križom někrižom, hádání spolužáka podle hlasu apod.
V závěru žáci psali kladné vzkazy svým spolužákům.
Každá aktivita byla ošetřena dotazy, rozborem pocitů žáků.
V závěru bylo zařazeno hodnotící kolečko, ve kterém se žáci mohli vyjádřit k průběhu akce, a závěrečný dotazník. Žáci kladně hodnotili sportovní aktivity, možnost poznat své spolužáky.
Zpracovala: Mgr. Hana Taušnerová
011
022
033