user_mobilelogo
Adresa pro doručování dokumentů:
Střední škola živnostenská Sokolov, p. o.
Žákovská 716, P. O. BOX 66, 35601 Sokolov
 
Adresa podatelny: Komenského 759, 3560 01 Sokolov
Na výše uvedených pracovištích jsou přijímány osobní, poštovní listovní i digitální podání. Pro urychlení zpracování doručených dokumentů uvádějte již přidělené číslo jednací (č. j.) nebo vyřizující pracoviště či středisko školy, pokud jsou Vám známy.
 
Provozní doba podatelny: pondělí – pátek 7oo – 14oo hodin
Provozní přestávka: od 12oo -1230
Elektronická adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Identifikátor datové schránky: u3fk84r
 
Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči:
Přístupným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB Flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při podání.
 
Přehled přijímaných formátů datových zpráv:
  • v statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty: PDF verze 1,7 a vyšší, PDF/A ISO 19005, TXT, RTF, DOC verze 6,0 a vyšší, DOCX verze 6,0 a vyšší, ZFO,
  • v statické obrazové dokumenty ve formátu PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF,
  • v dynamické obrazové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, GIF,
  • v zvukové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, WAV, PCM,
  • v databáze ve formátu XML a DTD.
Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou přílohami.
 
Důsledky neúplného nebo poškozeného podání dokumentu:
V případě, že doručený dokument je neúplný, nečitelný či poškozený a je možné určit odesílatele dokumentu i jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro jeho odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo zjistit odesílatele či jeho kontaktní údaje, poškozený dokument se dále nezpracovává a považuje se za nedoručený.
 
Bezpečnost informačního systému právnické osoby v roli OVM:
Pokud příjemce zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy obsahuje škodlivý kód způsobilý přivodit škodu na informačním systému, je neúplný, nečitelný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není v datovém formátu, ve kterém podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě, nebude podatelnou přijat a o skutečnosti bude podavatel vyrozuměn, jen pokud to bude možné.