user_mobilelogo
     

pozvanka FF

   
           
      absolventi baner    
           
    Dumy ban    
           
      Moodle     
           
      stredni roku1    
           
      mleko do skol ssz    
           
           
           
           
           
           
           
      Login     
Školní kariérové poradenství
V rámci projektu „Zlepšení kvality vzdělávání Střední škola živnostenská Sokolov“ byla ve škole zřízena funkce školního kariérového poradce.
 
ŠKOLNÍ KARIÉROVÝ PORADCE
Mgr. Monika Malá
Vzdělání:
 • Magisterské studium na Univerzitě Komenského v Praze – studijní obor „Speciální pedagogika“ (SZZ ze speciálně pedagogické diagnostiky, speciálně pedagogického poradenství a speciální pedagogiky)
 • Bakalářské studium na Západočeské univerzitě v Plzni – studijní obor „Specializace v pedagogice“ (SZZ z pedagogiky a psychologie)
 • Studium k rozšíření odborné kvalifikace na Západočeské univerzitě v Plzni – „Učitelství psychologie pro SŠ“ (ZZ z psychologie s didaktikou)
Vzdělávací programy akreditované MŠMT:
 • Škola kariérového poradenství
 • Kariérové poradenství do škol
 • Poradenský rozhovor v kariérovém poradenství
 • Personální management pro kariérové poradce
Vzdělávací kurzy:
 • Diagnostický nástroj „Kariérové kotvy“
 • Diagnostické metody v kariérovém poradenství
 • Práce se sebedůvěrou klienta
 • Práce se stresem v kariérovém poradenství
Činnost školního kariérového poradce:
 • Vede rozhovory se žáky vedoucí k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a případných rezerv dalšího rozvoje (silné a slabé stránky) a k celkovému reálnému sebehodnocení, posílení sebevědomí a sebedůvěry.
 • Zaměřuje se na komplexní posouzení schopností a možností žáka v návaznosti na jeho budoucí pracovní uplatnění. 
 • Doporučuje vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby.
 • Pomáhá žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě. Poskytuje pomoc při podávání přihlášek na školy a při komunikaci s nimi.
 • Připravuje žáky pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV).
 • Poskytuje odbornou podporu žákům s potřebou podpůrných opatření se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce.
 • Poskytuje individuální či skupinové konzultace žákům i rodičům.
 • Poskytuje poradenství zájemcům o studium ve škole nebo bývalým žákům školy s nedokončeným vzděláním.
 • Spolupracuje s krajskými institucemi, organizacemi a firmami za účelem možnosti využívání jejich služeb žáky školy.
 • Realizuje exkurze, besedy.
Konzultační hodiny – pro žáky školní budovy ul. Komenského:
Sudý týden – Středa 7:20 – 10:45
Lichý týden – Úterý 7:20 – 10:15
Konzultační hodiny – pro žáky školní budovy ul. Žákovská:
Sudý týden – Pondělí 10:50 – 12:25, Úterý 10:50 – 11:35
Lichý týden – Pondělí 10:50 – 12:25, Čtvrtek 10:00 – 12:25
Konzultační hodiny pro žáky je možno domluvit kdykoliv během dne.
 
Pro rodiče a ostatní zájemce je lépe dohodnout hodinu individuálně.
Kontakt: 
 • tel.: 602 403 387        e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Monika Malá
 • Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
 • Žákovská 716
 • 356 01 Sokolov