Forma vzdělávání - Denní studium

Forma vzdělávání - Nástavbové studium