Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

Zadání Olympiády z českého jazyka přišlo letos později, a proto školní kolo proběhlo ve druhém lednovém týdnu.

Zadání byla jako obvykle složena z jazykové a slohové části. V jazykové části se zadání věnovala bohatství slovní zásoby a schopnosti ji využít. Druhý úkol zadával odhalit stylistickou dvojznačnost a její odstranění. Třetí úkol zkoumal znalost větných členů, čtvrtý základová slova. V pátém úkolu se žáci vrátili ke znalostem rozboru souvětí a znalosti větných členů.

Slohové zadání znělo: V naší rodině mám nejraději…- zpracujte formou prózy.

Školního kola se účastnilo celkem 37 žáků. Nejúspěšnějšími řešitelkami se staly žákyně 3. ročníku oboru KIS Anežka Baslová a Petra Sudzinová.

Za účast všem žákům děkujeme a výše zmíněné žákyně nominujeme na účast v okresním kole.

Za předmětovou komisi českého jazyka a literatury zpracovala Mgr. Hana Taušnerová