Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace
duben 2023
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fiktivní firma (FF) je označení pro simulovanou či virtuální společnost, která je vedená jako skutečná. Má totožnou formu, strukturu i funkci a jejím prostřednictvím se provádějí skutečné procesy, obchoduje se s produkty i službami.

Do našeho školství se tento pojem dostal po roce 1989. Nejprve byla výuka prostřednictvím této netradiční metody prováděna na obchodních akademiích a pak se velmi rychle rozšířila na všechny typy středních škol. Je žádoucí, aby byly získané teoretické znalosti žáků propojovány se znalostmi praktickými. V moderním pojetí se tato metoda nazývá duální výukou.

Na naší škole se výuka prostřednictvím FF začala poprvé vyučovat ve školním roce 2002/03. Žáci se zařazenou výuku FF se učí technické zručnosti (práce na PC, použití komunikačních nástrojů a kancelářské techniky), profesním dovednostem (znalost mateřského a cizího jazyka, kultura osobního projevu, obchodní procesy) i způsobům, jak vést podnikovou dokumentaci.

Nedílnou součástí jsou i sociální dovednosti, jako je komunikace, flexibilita, spolupráce, motivace, zodpovědnost a další. Práce ve FF cíleně propojuje jednotlivé odborné předměty a tím vytváří mezipředmětové vztahy. Jedná se konkrétně o výuku informační a komunikační, obchodní korespondenci, účetnictví, ekonomiku, právo, marketing a management, ale i český jazyk a cizí jazyky.

Během školního roku se žáci účastní veletrhů fiktivních firem. Tyto veletrhy, kterých se účastní FF z mnoha středních škol, jsou jak na úrovni regionální, tak mezinárodní.

Výuka ve FF je pro žáky atraktivní a doufáme, že i smysluplná. Prostřednictvím této výuky připravujeme žáky pro podmínky reálného života a nástupu do zaměstnání.

Za stránku zodpovídá: Angelika Klímová

Píše se o nás: