Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

Dne 1. 9. 2021 nastoupí 1. ročníky:

- nábřeží P. Bezruče 8:00 h (ostatní ročníky v 10:00 h)

- Žákovská 10:00 h (ostatní ročníky  v 8:00 hodin)