Aktualizace pro ubytované žáky DM

Domov mládeže je otevřen od 26. dubna od 6,00 hodin pouze pro ubytované žáky podle mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN.

Umožněna je přítomnost žákům:

 • praktického vyučování a praktické přípravy žáků,
 • skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině,
 • konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek.

Ubytovat se mohou pouze ti žáci, kteří se předem nahlásí a domluví s vychovatelkou na tel. 775 751 160 Po, Út, St 8, 00 13,30 hod na následující týden.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ pro nastupující žáky do Domova mládeže.

Po příchodu do DM si žáci neprodleně vydezinfikují ruce u dezinfekčního stojanu ve vstupním prostoru budovy. Při příjezdu se každý žák dostaví do testovací místnosti, kde proběhne podle instrukcí a pod dohledem vychovatelky testování žáků Ag testy na Covid.

 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Žák se může vrátit k ubytování po předložení negativního konfirmačního RT-PCR testu nebo skončení povinné izolace (lékařské potvrzení), nebo podstoupil ve škole antigenní test na COVID 19 a je negativní.

Testování žáků v DM:

 • Každý žák obdrží potvrzení o výsledku testování, který předloží ve škole.
 • Zaevidovat se a ubytovat na pokoji může žák teprve po otestování, je-li výsledek testu negativní.
 • Testování žáků bude probíhat 2x v týdnu a obdržené potvrzení o výsledku testu jim pak umožní vstup do školy bez dalšího testování.
 • Ve všech prostorách domova mládeže je povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 a dodržovat předepsané rozestupy.
 • Do budovy domova mládeže mají zakázaný vstup osoby vykazující známky respiračního onemocnění, nebo které byly v posledních dnech v kontaktu s osobou pozitivně testovanou na covid-19.

Žáci bez testování mají zákaz vstupu do pokoje Domova mládeže.

Nezbytné je dodržovat všechna hygienická opatření.