Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

Výsledky hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 jsou žákům i zákonným  zástupcům k dispozici ve Škole OnLine a osobně žáci obdrží výpis z vysvědčení  nejpozději do 3 dnů po uvolnění opatření a  po jejich možném nástupu do školy.

Mgr. Ilona Medunová, ředitelka školy