Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

Od středy 25. listopadu se vrátí prezenční výuka závěrečných ročníků učebních i maturitních oborů. Stejně tak se vrátí zpět prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků u všech oborů a všech ročníků a bude opět možné ubytování žáků, kteří se vrátí do školy, na domově mládeže.

Bližší informace a konkrétní organizační zajištění budou zaslána všem třídním učitelům v následujících dnech.

Těšíme se na viděnou s vámi všemi.

 

Mgr. Ilona Medunová

ředitelka školy