Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace
logo
Název projektu „Učíme se vedle sebe“
Registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000201
Období - datum Od 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018
Tak jako v loňském školním roce, mají žáci naší školy možnost v projektu „UČÍME SE VEDLE SEBE“ si při doučovacích aktivitách (rozpis v tabulce) zopakovat učivo z vyučovací hodiny daného předmětu, kterému neporozuměli či nepochopili.
Dále v tomto projektu je možné se také zúčastnit volnočasových aktivit, jako jsou kroužek Informační technologie, kde se žák seznámí s využíváním internetu, jako zdroje informací, využívání elektronické pošty, základní i pokročilejší funkce textového editoru, tabulkového kalkulátoru, tvorba prezentací, ovládání vektorové grafiky.
Další nabízený kroužek Fotografování. Zde je možné se naučit pod odborným vedením pana učitele, jak pracovat s fotoaparátem, správný výběr objektu při fotografování, úprava fotografií v PC a velice zajímavou aktivitou jsou návštěvy výstav.
Nedílnou součástí aktivity je zažití úspěchu z vykonané práce – kdy žák uvidí zrod výsledku od počátku do konce. Tento zážitek je nenahraditelný.

Časový harmonogram klíčových aktivit

Doučovací aktivita Lichý týden Sudý týden

1.1.1. Doučovací aktivita

Český jazyk a literatura

Mgr. Nikola Bartušková Úterý 14:30 – 15:30 Úterý 13:30 – 14:30

1.1.1. Doučovací aktivita

Český jazyk a literatura

Mgr. Kristina Hromádková

Čtvrtek 6:30 – 7:15

1.1.5. Doučovací aktivita

Odborné předměty technologie

obor CU, CUP, PEP, PSS

Bc. Ivana Dvorská Pondělí 14:30 – 15:30

Čtvrtek 14:00 – 15:00

Středa 14:00 – 15:00

1.2.2. Volnočasová aktivita

Kulturní kroužek - fotografování

Mgr. Antonín Grafnetter Středa 13:00 – 14:00 Úterý 13:00 – 14:00

1.1.3. Doučovací aktivita

Německý jazyk

Mgr. Hana Jandíková Úterý 13:30 – 14:30 Středa 14:30 – 15:30

1.2.1. Volnočasová aktivita

Kroužek Informační technologie

Stanislav Černý Středa 14:30 – 15:30 Pondělí 14:30 – 15:30

1.1.5. Doučovací aktivita

Odborné předměty potraviny a výživa obor KČ, KU, ČS

Bc. Milan Louda

Úterý 14:30 – 15:30

Středa 14:30 – 15:30

Úterý 14:30 – 15:30

Středa 14:30 – 15:30

1.1.4. Doučovací aktivita

Anglický jazyk

Ing. Jana Provázková Středa 13:30 – 14:30 Středa 13:30 – 14:30

1.1.2. Doučovací aktivita

Matematika

Mgr. Julie Štojdlová Úterý 14:30 – 15:30 Úterý 14:30 – 15:30

Zpracovala: Mgr. Dagmar Vaďurová, MKA

20170115 124532

20170115 124604

20170512 143013

CIMG5563

DSC02982

IMG 0257

IMG 20170626 083252

IMG 20170517 115333

IMG 20170523 101247

IMG 20170523 101321