Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

V prvních dnech školní docházky byly pro všechny žáky prvních ročníků připraveny adaptační aktivity. Cílem bylo, aby se žáci nově vznikajících kolektivů poznali lidsky, pobavili se, seznámili hravou formou s třídní učitelkou nebo učitelem. Na úspěšném průběhu dění se podíleli výchovná poradkyně Mgr. Hana Taušnerová, metodička prevence Ing. Angelika Klímová, třídní učitelé Mgr. Marcela Sandnerová, Ing. Jana Macůrková, Ing. Dana Váňová, Bc. Zuzana Srbová, a Mgr. Antonín Grafnetter. 

1655443992939

1655443992943

1655443992952

IMG 20220614 WA0000

IMG 20220614 WA0001