Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace
Forma vzdělávání - Denní studium (pdf)
Forma vzdělávání - Nástavbové studium (pdf)