Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace
V rámci projektu „Zlepšení kvality vzdělávání Střední škola živnostenská Sokolov“ byla ve škole zřízena funkce školního kariérového poradce.

ŠKOLNÍ KARIÉROVÝ PORADCE
Mgr. Monika Malá

Vzdělání:

 • Magisterské studium na Univerzitě Komenského v Praze – studijní obor „Speciální pedagogika“ (SZZ ze speciálně pedagogické diagnostiky, speciálně pedagogického poradenství a speciální pedagogiky)
 • Bakalářské studium na Západočeské univerzitě v Plzni – studijní obor „Specializace v pedagogice“ (SZZ z pedagogiky a psychologie)
 • Studium k rozšíření odborné kvalifikace na Západočeské univerzitě v Plzni – „Učitelství psychologie pro SŠ“ (ZZ z psychologie s didaktikou)

Vzdělávací programy akreditované MŠMT:

 • Škola kariérového poradenství
 • Kariérové poradenství do škol
 • Poradenský rozhovor v kariérovém poradenství
 • Personální management pro kariérové poradce
 • Kariérové poradenství: „Kreativní přístup“
 • Kariérové poradenství v praxi (EKS)
 • Diagnostické metody pro personalistiku a poradenství (Hogrefe)
 • Rozvoj kompetencí v kariérovém poradenství (interaktivní výcvik v rozsahu 80 vyučovacích hodin)

Vzdělávací kurzy:

 • Diagnostický nástroj „Kariérové kotvy“
 • Diagnostické metody v kariérovém poradenství
 • Práce se sebedůvěrou klienta
 • Práce se stresem v kariérovém poradenství
 • Storytelling - Řekni to příběhem!

Činnost školního kariérového poradce:

 • Vede rozhovory se žáky vedoucí k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a případných rezerv dalšího rozvoje (silné a slabé stránky) a k celkovému reálnému sebehodnocení, posílení sebevědomí a sebedůvěry.
 • Zaměřuje se na komplexní posouzení schopností a možností žáka v návaznosti na jeho budoucí pracovní uplatnění.
 • Doporučuje vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby.
 • Pomáhá žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě. Poskytuje pomoc při podávání přihlášek na školy a při komunikaci s nimi.
 • Připravuje žáky pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV).
 • Poskytuje odbornou podporu žákům s potřebou podpůrných opatření se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce.
 • Poskytuje individuální či skupinové konzultace žákům i rodičům.
 • Poskytuje poradenství zájemcům o studium ve škole nebo bývalým žákům školy s nedokončeným vzděláním.
 • Spolupracuje s krajskými institucemi, organizacemi a firmami za účelem možnosti využívání jejich služeb žáky školy.
 • Realizuje exkurze, besedy.

Konzultační hodiny – pro žáky školní budovy ul. Komenského:

 • Sudý týden – Pátek: 8:00 – 11:45
 • Lichý týden – Pátek: 8:00 – 11:45

Konzultační hodiny – pro žáky školní budovy ul. Žákovská:

 • Sudý týden – Středa: 10:50 – 12:25
 • Lichý týden – Čtvrtek: 9:00 – 10:45
Konzultační hodiny pro žáky je možno domluvit kdykoliv během dne.

Kontakt:

 • telefon: 602 403 387, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Monika Malá
 • Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
 • Žákovská 716
 • 356 01 Sokolov