Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace
  • Příjem zakázek:
Vedoucí učitel odborného výcviku: Hakl Martin
Mobil: +420 775 751 168

 

Individuální objednávky jsou možné po předchozí domluvě na pracovišti odborného výcviku: Kynšperk nad Ohří, Školní 764
Předmět je vyučován v prvním, druhém a třetím ročníku. Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Odbyt a výroba. Vždy na začátku prvního a druhého pololetí se žáci všech ročníku seznámí s bezpečností práce, ochrannou zdraví a požární ochranou. Průběžně jsou žáci seznamováni s pracovním nářadím, nástroji, ručním elektrickým nářadím, stroji, přípravky a pomůckami, které používají ke své pracovní činnosti. Dále se pak žáci seznamují s jednotlivými materiály, konstrukčními spoji a technologickými postupy.
Od druhého ročníku se žáci podílejí na zakázkové výrobě, zde se seznamují s příjmem, výrobou, kalkulací a expedicí zakázek (největší důraz je kladen na kvalitu výroby). Žáci jsou seznamováni s moderními pracovními postupy a technologiemi (na odborném výcviku je umístěno CNC obráběcí centrum).
Odborný výcvik je základním odborným předmětem. Učivo předmětu využívá vědomosti, které si žáci osvojují v teoretické výuce, navazuje na ně praktickým získáváním odborných dovedností, upevňují a doplňují si je. Žáci si osvojují, upevňují a rozšiřují manuální dovednosti a návyky potřebné pro praktické činnosti v oblasti truhlářské výroby. Poznatky z odborného výcviku jsou zpětně uplatňovány i v teoretických odborných předmětech.