Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace
  • Příjem zakázek:
Vedoucí učitel odborného výcviku: Hakl Martin
Mobil: +420 775 751 168

 

Individuální objednávky jsou možné po předchozí domluvě na pracovišti odborného výcviku: Kynšperk nad Ohří, Školní 764
Cílem předmětu je osvojení dovedností potřebných při praktických činnostech, osvojování si odborných dovedností a návyků potřebných k vykonávání profesionálních činností v truhlářské výrobě. Žáci se učí samostatně vykonávat obchodně – provozní aktivity, sjednávat odbyt výrobků a služeb, objednat nákup materiálu, kalkulovat cenu výrobků a služeb. Žáci jsou vedeni tak, aby usilovali o co nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky zákazníka. Při odborném výcviku je kladen důraz na samostatné zvládnutí zadaných úkolů, samostatný přístup ke tvořivému postoji žáků a adaptibilitu žáků na různé pracovní podmínky. Odborný výcvik rozvíjí aktivní přístup žáků k pracovnímu životu a své profesní kariéře včetně schopností přizpůsobovat se změnám a požadavkům na trhu práce a v konkurenčním prostředí. Cílevědomě přistupovat k týmové i samostatné práci. Žáci získají konkrétní představu o svém oboru, požadavcích na pracovníky, učí se řešit skutečné pracovní problémy a komunikovat se svými spolupracovníky.