Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

UP_new

Dne 27. dubna 2010 se deset studentů rekvalifikačního kurzu, pořádaným ve spolupráci s Úřadem práce v Sokolově, sešli na naší škole v budově Komenského v učebně fiktivních firem.

Byl to poslední den první skupiny rekvalifikantů, strávený na naší škole v přítomnosti vyučujících Bc. Terezy Martincové, Bc. Ivany Dvorské, pí Angeliky Klímové, Ing. Jany Macůrkové a Bc. Lucie Trosmanové .

Sešli jsme se proto, abychom zakončili náš kurz Základ podnikání. Každý student obdržel zadání závěrečné práce, která se skládala z úkolů daňové evidence, ekonomických cvičení, otázek z práva, marketingu a managementu a ekonomiky. Na vypracování měli studenti kurzu 4 hodiny. Součástí prokázaných znalostí byla i práce s počítačem, na kterém vytvořili propagační leták své firmy a strukturu řízení své živnosti.

Každý ve svém zadání našel téma, o které se zajímá, ale i to, co zrovna není jeho šálkem čaje. Hodiny neúprosně ubíhaly, a tak se práce odevzdávaly i s poslední minutou.

Po vyhodnocení jsme se všichni sešli na slavnostním předávání osvědčení, které by mělo rekvalifikantům pomoci v usnadnění hledání zaměstnání.

Za vyučující přejeme všem absolventům hodně zdraví, osobní pohody, elánu a mnoho pracovních příležitostí.

V Sokolově 5.5.2010 zapsala Bc. Ivana Dvorská, Angelika Klímová