Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace
Spolupráce naší školy a Úřadu práce v Sokolově.

 

Od 15. března 2010 probíhá na naší škole ve spolupráci s Úřadem práce v Sokolově rekvalifikační01 kurz pod názvem základy podnikání. Tento kurz probíhá v rámci projektu, který škola předložila a úřad práce schválila.
Do projektu byla zařazená skupina 10 lidí různých věkových kategorií a vzdělání. Výuka probíhá v učebnách naší školy, kam „studenti“ dochází 4x v týdnu. Přednášky jsou 5 hodinové od 13:00 do 17:15 hodin. Obsahují základní charakteristiku ekonomických předmětů jako je marketing, management, ekonomika, právo daňová evidence a ekonomická cvičení.
02

Výuka probíhá formou přednášek, ale i pomocí prezentací na interaktivní tabule. Studenti plní i praktické úkoly jako je vyplňování různých dokladů potřebných pro podnikání, vyhledávání informací prostřednictvím internetu atd.
V současné době jsme přibližně v polovině kurzu. Skupina „studentů“ vytvořili, i pro nás, vyučující, příjemnou atmosféru
hlavně v diskuzích.03

Celá skupina nadšeně přijímá nové znalosti, poznatky a zajímavosti nejen ze strany vyučujících, ale i mezi sebou. Na konci kurzu čeká naše „studenty“ závěrečná praktická zkouška.
My všichni, co tuto skupinu učíme věříme, že zkoušky dopadnou pro všechny zúčastněné dobře, a že získané dovednosti uplatní ve svém životě a při svém podnikání.

 

Prezentaci najdete zde.......................................................................................