Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

Dne 29. 6. 2015 proběhla na Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace závěrečná schůzka věcného manažera školy a metodika-garanta školy s metodiky škol (zástupci ZŠ). V rámci této schůzky byla zhodnocena spolupráce naší školy s nefinančními partnery projektu, průběh projektu, jeho přínosy a udržitelnost aktivit.

Všichni účastníci schůzky hodnotili projekt velmi pozitivně, zástupci základních škol ocenili aktivity probíhající v rámci truhlářského kroužku, kdy se žáci naučili pracovat s nářadím na zpracování dřeva, vyráběli pěkné výrobky a v rámci exkurzí měli možnost se seznámit s postupem zpracování dřeva od stromu v lese až k finálním výrobkům.

Účastníci zkonstatovali, že spolupráce byla výhodná pro obě strany, žáci základních škol měli možnost vzdělávat se v učebnách střední školy a střední škola přiblížila žákům své technické obory a řemesla a měla možnost podnítit v nich zájem o studium právě na této střední škole.

Metodici škol byli seznámeni s výsledky zpracování dotazníků, které žáci vyplňovali před a po skončení volnočasových aktivit, ze kterých je patrné, že pro většinu žáků (téměř 90 %) byly tyto aktivity přínosné, zaujaly je a líbily se jim.

P6292972

P6292976

P6292977