Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

V pátek 27.6.,na konci školního roku, se konala ještě jedna exkurze v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji. Deset žáků ze Základní školy Březová a dest žáků oboru truhlář a dřevařská výroba ze Střední školy živnostenské Sokolov odjeli do Nezvěstic a do Šťáhlav u Plzně. V Nezvěsticích ve firmě OKÁL se seznámili s výrobou montovaných dřevostaveb. Na zámku Kozel ve Šťáhlavech si prohlédli historický nábytek z masivního leštěného dřeva a krásné intarzie z 18. až 19. století. Žáci viděli zase další odbornou práci v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a někteří z nich se jistě rozhodnou pro krásné a voňavé povolání truhlář. Budeme se na ně těšit.

20150626 115238