Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace
Karlovarský kraj realizátorem projektu z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a střední školy v našem kraji jsou partnery tohoto projektu.    
Cílem projektu je podnícení zájmu dětí a žáků z MŠ, ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání (technické, přírodovědné i environmentální) cestou intenzivní spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ VOŠ a VŠ v regionu.
Projekt spočívá v celoročních, pravidelně se opakujících aktivitách. Během školního roku se uskuteční 6 truhlářských kroužků, 1 soutěž a 1 exkurze. Každý rok se zúčastní 3 školy, z každé z nich 5 žáků.
Žáci se učí používat různé nástroje a stroje, vyrábějí jednoduché výrobky, seznámí se s CNC stroji, získají představu o nejmodernějších technologiích v oboru, zúčastní se exkurzí do firem apod. Žáky na kroužky přivážíme mikrobusem, po jejich skončení je opět dovezeme zpět, před jejich ZŠ.
Za poslední 4 roky i díky této aktivitě podařilo zvýšit zájem žáků o dřevozpracující obory tak, že byly první ročníky již v prvním kole naplněny. To potvrzuje, že cíl projektu je průběžně naplňován.
Mgr. Terezie Petrovičová
kroužek
kroužek 2
krožek 3