Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

Adresa pro doručování dokumentů:

Střední škola živnostenská Sokolov, p. o.
Žákovská 716, P. O. BOX 66, 356 01 Sokolov

Adresa podatelny:

nábř. Petra Bezruče 2291, 356 01 Sokolov

 

Na výše uvedených pracovištích jsou přijímány osobní, poštovní listovní i digitální podání. Pro urychlení zpracování doručených dokumentů uvádějte již přidělené číslo jednací (č. j.) nebo vyřizující pracoviště či středisko školy, pokud jsou vám známy.

 

Provozní doba podatelny: pondělí – pátek 7:00 – 14:00
Provozní přestávka: 12:00 - 12:30
Elektronická adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Identifikátor datové schránky: u3fk84r

 

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči:

Přístupným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB Flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při podání.

Přehled přijímaných formátů datových zpráv:

  • statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty: PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A ISO 19005, TXT, RTF, DOC verze 6.0 a vyšší, DOCX verze 6.0 a vyšší, ZFO,
  • statické obrazové dokumenty ve formátu PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF,
  • dynamické obrazové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, GIF,
  • zvukové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, WAV, PCM,
  • databáze ve formátu XML a DTD.
Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou přílohami.

Důsledky neúplného nebo poškozeného podání dokumentu:

V případě, že doručený dokument je neúplný, nečitelný či poškozený a je možné určit odesílatele dokumentu i jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro jeho odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo zjistit odesílatele či jeho kontaktní údaje, poškozený dokument se dále nezpracovává a považuje se za nedoručený.

Bezpečnost informačního systému právnické osoby v roli OVM:

Pokud příjemce zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy obsahuje škodlivý kód způsobilý přivodit škodu na informačním systému, je neúplný, nečitelný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není v datovém formátu, ve kterém podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě, nebude podatelnou přijat a o skutečnosti bude podavatel vyrozuměn, jen pokud to bude možné.