Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

Univ_small

V rámci projektu UNIV2 kraje probíhá na naší škole pilotní ověřování programu dalšího vzdělávání  Základy anglického jazyka.

Tento kurz obsahuje celkem 5 samostatných  modulů s celkovou hodinovou dotací 100 hodin a po jejich absolvování by měl účastník kurzu ovládat základní komunikaci s hosty, zákazníky, klienty. Dokáže napsat jednoduchý strukturovaný životopis v anglickém jazyce, žádost o pracovní místo, odpověď na inzerované volné místo, objednávku zboží, surovin a materiálu. Zároveň bude ovládat jednoduché konverzační fráze, které souvisejí s běžnými životními i pracovními situacemi.

V kurzu je nyní zapsáno 13 účastníků různých věkových skupin a profesí.