Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

SŠŽ Sokolov

 • Kariérové poradenství a spolupráce s KHK KK

  Střední škola živnostenská Sokolov spolupracuje s Paktem zaměstnanosti Karlovarského kraje na projektu „Ze školy odpovědně na trh práce II.

  Doba realizace projektu je od 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

  Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí do 25 let v Karlovarském kraji a připravuje žáky posledních ročníků na vstup na trh práce pro potřeby místních zaměstnavatelů prostřednictvím řady aktivit, jako jsou motivační workshopy, krátkodobá praktika a stáže u zaměstnavatelů, odborné kurzy, veletrhy pracovních příležitostí a náborové dny na školách. Zájemcům škol pomůže najít uplatnění na trhu práce v Karlovarském kraji.

  Ve školním roce 2018/2019 proběhly v rámci projektu tyto aktivity:

  1. Motivační workshopy pro žáky

  Žáci oborů aranžér, kuchař, kadeřník, podnikatelé a vlasová kosmetika se zúčastnili motivačních workshopů. Workshopy byly zaměřeny na specifika trhu práce v Karlovarském kraji, možnosti hledání zaměstnání, žáci byli informováni, jak správně napsat životopis, jak se prezentovat a jak vystupovat při pracovním pohovoru, jaká práva a povinnosti mají při nástupu do zaměstnání. Prakticky si nacvičili pracovní pohovor se zaměstnavatelem v praxi. Workshop v rozsahu 6 hodin vedla lektorka Petra Strnadová a zaměstnavatelé podle reálného uplatnění žáků.

  2. Krátkodobá praktika žáků u zaměstnavatelů

  Žáci se často do reálného prostředí firem nedostanou. Exkurze u zaměstnavatelů mají zásadní význam pro osobní poznání prostředí a seznámení se s pracovními pozicemi, o které by měli zájem.

  Dne 24. ledna navštívili žáci oboru truhlář společnost Strunal Schönbach. Společnost má sídlo v městečku Luby u Chebu a vyrábí strunné hudební nástroje - kytary, housle, violy, violoncella a kontrabasy. Druhá exkurze se konala 1. března, žáci stravovacích oborů navštívili Spa Resort Pawlik ve Františkových Lázních.

  4. Odborné kurzy pro zvýšení kvalifikace žáků

  Cílem kurzů je zvýšit odbornou kvalifikaci a získat potřebné znalosti a dovednosti pro bezproblémový vstup na trh práce.

  Ve dnech 18. – 22. 2. 2019 žáci oborů číšník/servírka absolvovali pětidenní základní barmanský kurz. Kurz vedl zkušený lektor pan Zdeněk Javorský, exprezident České barmanské asociace. Žáci se naučili vše o nápojové kultuře, vše o míchaných nápojích, surovinách, provozním zařízení baru a následoval praktický nácvik přípravy. Žáci po absolvování kurzu obdrželi certifikát akreditovaný MŠMT ČR.

  Tři žáci oboru kuchař úspěšně absolvovali kurz autoškoly u pana Václava Vyskočila.

  5. Veletrh pracovních příležitostí

  Veletrhy pracovních příležitostí propojují poptávku po konkrétních profesích ze strany zaměstnavatelů a nabídku pracovní síly v kraji.

  15. 11. 2018 se na veletrhu prezentovali zaměstnavatelé z Karlovarského kraje, personální a pracovní agentury, ZČU Plzeň, Úřad práce a mnoho dalších odborných konzultantů, kteří byli žákům ochotni pomoci například s přípravou na pracovní pohovor.

  Žáci posledních ročníků navštívili výstavní stánky, ale i několik odborných workshopů například:

  • Rozjeď byznys aneb Jak nastartovat své podnikání
  • Nechte Váš životopis vyniknout
  • Úspěch při pohovoru díky účinnému prodeji sebe sama
  • Kdy, kde a jak nejlépe najít vhodné zaměstnání
  • Buďte přesvědčiví a uspějte na přijímacím pohovoru

  6. Náborové dny na školách

  Hlavním úkolem náborových dnů je propojit poptávku po konkrétních profesích ze strany zaměstnavatelů a nabídku pracovní síly.

  12. února navštívili žáky, (třídy 3KČ/ČS, 3CU/PEK, 3CUK, 4KIS/KOS, 2P/VLK), personalisté a zástupci firem. Žáci získali přímý kontakt s personalisty, informace o konkrétních firmách, pracovních a finančních podmínkách. Součástí náborového dne byly přednášky z oblasti pracovního práva, nabídky ÚP a informace o programu Rozjeď byznys.

  7. Zprostředkování zaměstnání pro absolventy škol

  Několik absolventů využilo možnost zprostředkování práce. Máme zpětnou vazbu, že pracují v gastro oborech a ve službách.

  Závěrem bych ráda poděkovala projektovým manažerkám, Ing. Lucii Kulhánkové a Ing. Lence Mansfeldové Bílkové, z Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, za možnost být součástí projektu a za výbornou spolupráci. Žáci získali nejen velmi cenné informace, praktické znalosti a dovednosti, ale někteří zájemci využili i možnost zprostředkování nové pracovní pozice.

  Mgr. Monika Malá
  kariérová poradkyně

  khkkk1

  khkkk3

  khkkk4

  barman

  barman1

 • Ze školy odpovědně na trh práce II

  karipo

  Střední škola živnostenská Sokolov spolupracuje s Paktem zaměstnanosti Karlovarského kraje na projektu „Ze školy odpovědně na trh práce II.

  Název projektu: „Ze školy odpovědně na trh práce II.

  Reg. číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726

  Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

   

  Žadatel/příjemce: Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú.

  (nositel Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje)

   

  Partneři bez finančního příspěvku:

  • Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
  • Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
  • Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
  • Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Úřad práce České republiky

   

  Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí do 25 let v Karlovarském kraji. Studenty posledních ročníků středních a vysokých škol a absolventy připravuje na vstup na trh práce pro potřeby místních zaměstnavatelů prostřednictvím řady aktivit jako jsou motivační workshopy, krátkodobá praktika a stáže u zaměstnavatelů, odborné kurzy, veletrhy pracovních příležitostí a náborové dny na školách. Absolventům škol pomůže najít uplatnění na trhu práce v Karlovarském kraji.

  Aktivity:

  • KA 1 Motivační workshopy pro žáky
  • KA 2 Krátkodobá praktika žáků u zaměstnavatelů
  • KA 3 Stáže žáků u zaměstnavatelů
  • KA 4 Odborné kurzy pro zvýšení kvalifikace žáků
  • KA 5 Veletrhy pracovních příležitostí
  • KA 6 Náborové dny na školách