Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

Oborům truhlář a zpracování dřeva se v posledních pěti letech daří. A konečně po několika letech, kdy mladí neměli o řemeslo zájem, máme obor naplněný zpravidla ihned po zahájení přijímacího řízení.

Oboru svědčí, že se škola částečně zapojuje do výuky s prvky duálního systému vzdělání a někteří žáci tak absolvují odborný výcvik přímo u zaměstnavatelů. V současné době takto spolupracujeme se čtyřmi truhlárnami. Po letošních červnových závěrečných zkouškách podepsali dva ze tří žáků končících ročníků pracovní smlouvy a zůstanou tak ve firmách, kde vykonávali svou odbornou praxi. To je pro školu i zaměstnavatele velké zadostiučinění za vynaloženou energii.

Ale ani na našem pracovišti odborného výcviku žáci nezahálí a pracují se na reálných zakázkách. Jedna, velmi netradiční, přišla přímo od města Kynšperk nad Ohří. Objednali si u nás knihobudku, která vypadá jako telefonní budka v Londýně. „Trochu světa“ v době kdy se necestuje zrovna snadno. Překvapivé zakázky se naši žáci s učitelem odborného výcviku chopili s nadšením a v červnu byla knihobudka instalována v parku u kostela, kde již slouží svému účelu.

Takzvaná knihobudka se v posledních letech stala běžnou součástí veřejného prostoru většiny měst i obcí. Pravidla používání jsou velmi jednoduchá – jít okolo, vybrat si knihu, přečíst si ji a vrátit. Provozní řád říká, že knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům a jejich zapůjčení je bezplatné. Knihu si lidé mohou vypůjčit k příjemnému posezení v parku i doma, ale mohou také do knihovničky přinést knihy, které doma vyřadí. Pokud čtenáře nějaká velmi zaujme, je možné si ji nechat a nahradit jinou knihou.

Další knihobudky chystají naši truhláři vyrobit pro Město Sokolov. Na tomto projektu pracují se spolužáky oboru Knihovnické a informační systémy a služby, kteří zajistí potřebnou sbírku knih pro spuštění provozu knihobudky, a se studentským zastupitelstvem Města Sokolova.

Tyto aktivity našich žáků jsou důkazem, že „Řemeslo má smysl“, jak hlásá slogan naší školy.

knihobudka 2

knihobudka kynšperk