Střední škola živnostenská Sokolov, Příspěvková organizace

V budově Komenského tento týden vznikl útulný Knihobar. Jedná se o příruční knihovničky na chodbě školy. Žáci si zde mohou v době volna půjčovat a číst knihy a časopisy. Mohou si je půjčit i domů, mohou také sami přinést knihy, které již doma nepotřebují.
Prvotní nápad paní učitelky Dvorské se uskutečnil za pomoci a podpory celé řady lidí. Paní zástupkyně Vaďurová nápad podpořila. Žáci oboru Aranžér vytvořili grafické návrhy vývěsních štítů, na OV je vyrobili, pan školník Brunclík je připevnil. Paní učitelka Bartušková se bude o knihy starat se svými žáky v rámci čtenářského klubu. Také od ostatních učitelů i žáků můžeme čekat podporu a spolupráci. Doufejme, že čtenáři se budou ke knihám chovat zdvořile a budou je číst.
1
2
3
4
5
6
7